A Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela  grazas a colaboración do xornalista e escritor Raimundo García, fillo do ilustre xornalista e director de “La Noche” Raimundo García Dominguez (Borobó), quere dar a coñecer dúas cartas inéditas, dirixidas precisamente ao seu fillo xornalista, no ano 1978, e nas que fala da vocación xornalística. Polo seu interese e mesmo a súa vixencia, na APSC decidimos difundilas tamén como un tributo máis ás ensinanzas que nos legou o que foi gran mestre de xornalistas galegos e a quen a APSC ten contribuído a honrar a súa memoria, vida e obra co Premio Borobó, de xornalismo de opinión.

 


search
Copyright ©2019 periodistascompostela.gal - Design by www.zanwenga.com
f t g m

Reporteros sin fronteras