Carne FAPE

Carné FAPE

Os/as socios/as teñen acceso a:

 

Carné de xornalista: carné gratuíto que concede o Rexistro Profesional de Periodistas ao inscribirse na FAPE a través dunha das asociacións federadas, como a APSC. Acredita o/a titular a nivel nacional e permítelle acceder a todos os beneficios, convenios e servizos da Federación e da Asociación.

International Press Card: carné internacional que concede a International Federation of Journalists (IFJ). Acredita o/a titular como xornalista a nivel internacional facilitándolle o desempeño do seu labor en todo o mundo. Tramítase a través da APSC e para obtelo é necesario estar en posesión do carné de xornalista.


search
Copyright ©2022 periodistascompostela.gal - Design by www.zanwenga.com
f t g m

Reporteros sin fronteras