Asóciate

Para ser socio ou socia da Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) é necesario ser xornalista titulado* e remitir a seguinte documentación:

  • Formulario de ingreso na APSC: PDFWORD
  • Formulario de ingreso na Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE): PDF WORD
  • Dúas fotocopias do DNI (anverso e reverso)
  • Dúas fotocopias tamaño carné
  • Fotocopia do título de licenciatura compulsado
  • Breve Currículum Vitae
  • Domiciliación bancaria: PDF WORD

Enderezo postal ao que dirixir a solicitude:

Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela

Carlos Maside, 7

15704 – Santiago de Compostela

Enderezo electrónico: apsc@periodistascompostela.gal

Política de privacidade e protección de datos:

Pulse aquí para acceder ao documento sobre privacidade e protección de datos de carácter persoal.

Datos de interese antes de asociarse:

-Cotas de socio/a:

Tipo de socio/a     Mensualidade *  Alta en FAPECarné de xornalista FAPE
(tramitación ou renovación)
Xornalista en activo7 €7,5 €5 €
Xornalista en paro**0 €7,5 €5 €
Xornalistas xubilados/as7 €7,5 €5 €
Preasociados/as*** (estudantes de segundo ciclo de Xornalismo)1 €

* As cotas cóbranse por semestres, en xullo e en decembro de cada ano.

** A situación de desemprego é imprescindible acreditala coa tarxeta do INEM.

*** Os preasociados e preasociadas non poderán obter o carné de xornalista ata a súa graduación, pero mentres poden gozar de varios servizos da APSC (ver servizos)

Carnés oficiais aos que se pode acceder:

  • Carné de xornalista: carné que tramita a FAPE inscribirse nela a través da APSC. Acredita o/a titular a nivel nacional e permítelle acceder a todos os beneficios, convenios e servizos da APSC, FEGAPE e FAPE.
  • International Press Card: carné internacional que concede a International Federation of Journalists (IFJ). Acredita o/a titular como xornalista a nivel internacional facilitándolle o desempeño do seu labor en todo o mundo. Tramítase a través da APSC e para obtelo é necesario estar en posesión do carné de xornalista (Solicitude/renovación)