Como Asociarse

 

 

 

Para ser socio ou socia da Asociación de Periodistas de Santiago (APSC) de Compostela é necesario ser xornalista titulado* e remitir a seguinte documentación:

 • Formulario de ingreso na APSC Descarga en  -  -
 •  Formulario de ingreso na Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). (Descarga en 
 • -Dúas fotocopias do DNI (anverso e reverso)
 • -Dúas fotografías tamaño carné
 • -Fotocopia do título de licenciatura compulsado
 • -Breve Currículum Vitae
 • -Domiciliación bancaria:

Enderezo postal a onde dirixir a solicitude:

 • Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela
 • Carlos Maside, 7
 • 15704 Santiago de Compostela

 

Política de privacidade e protección de datos:

Pulse aquí para acceder ao documento sobre privacidade e protección de datos de carácter persoal.

 

Datos de interese antes de asociarse:

-Cotas de socio/a:

 


Tipo de socio/a

 

 
 

Mensualidade
*1

 

 


Alta en FAPE

Carné de xornalista FAPE
(tramitación ou renovación)

Xornalista en activo


5 €


7,5 €


5 €

Xornalista en paro*2


0 €


7,5 €


5 €

Xornalistas xubilados/as


0 €


7,5 €


5 €

Preasociados/as*3(estudantes de segundo ciclo de Xornalismo)


1 €


–*


–*


*1 As cotas cóbranse por semestres, en xullo e en decembro de cada ano.

 *2 A situación de desemprego é imprescindible acreditala coa tarxeta do INEM.

*3 Os preasociados e preasociadas non poderán obter o carné de xornalista ata a súa graduación, pero mentres poden gozar de varios servizos da APSC (ver servizos)

Carnés oficiais aos que se pode acceder:

 • Carné de xornalista: carné que tramita a FAPE inscribirse nela a través da APSC. Acredita o/a titular a nivel nacional e permítelle acceder a todos os beneficios, convenios e servizos da APSC, FEGAPE e FAPE.
 • International Press Card: carné internacional que concede a International Federation of Journalists (IFJ). Acredita o/a titular como xornalista a nivel internacional facilitándolle o desempeño do seu labor en todo o mundo. Tramítase a través da APSC e para obtelo é necesario estar en posesión do carné de xornalista (Solicitude/renovación)

search
Copyright ©2022 periodistascompostela.gal - Design by www.zanwenga.com
f t g m

Reporteros sin fronteras